بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

22 بهمن 1388

فوری: از آنجا که این دو عکس در راه پیمایی امروز مورد استقبال شدید قرار گرفت و امت حزب الله به این وبلاگ ارجاع داده شدند، بار دیگر این دو تصویر در صفحه اول قرار می گیرد و به زودی توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد. 

مزدور دشمنان و منافقین سبز 

 

عروسک ها