X
تبلیغات
زولا
بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

26 شهریور 1389

اشاره: اگر چه قطعه زیر ضعف‏هایی دارد ولی خواندنش خالی از لطف نیست. این شعر را نخستین بار غلامرضا دولتی در بخش نظرات خبر پیام ولی امر مسلمین در پی هتک حرمت قران کریم، در سایت رجانیوز درج کرده است، اما نگفته سروده خودش می‏باشد یا از جایی وام گرفته است. غلامرضا دولتی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و عضو شورای شهر چهارمحل از استان گیلان می‏باشد. به عبارتی این یادداشت، عین کامنت علامرضا دولتی در رجانیوز است.

قطعه شعری خطاب به صهیونیستهای مسیحی

                چون پست وزبون وبی مقدارید                    دلخوش به اهانت قرآنید

                برگو به سران فتنه صهیونی                       الحق که شما ملحد وبی ایمانید

                ازبس که وجودتان پر کینه است                  ناقص زخرد, زروح ودل بیمارید

                دیگر زحقوق و از بشر دم نزنید                    زیراکه شما دشمن هر انسانید

                دیگر نبرید نام زعیسی و کلیم                     زیرا که زدین حق شما بیزارید

                سالوس وریا نیز نسازد به شما                   نفرین به شماکه درجهان رسوائید

                کس مثل شما زبون وبیچاره نشد                ازبس که زراه حق گمراهید

                نه پیروشیطان ونه یاریگر او                         معلوم شد امروز که خود,شیطانید

                آنقدر پی بهشت شدّاد شدید                     در روز جزا مخلّد اندر نارید

                چون پست وزبون وبی مقدارید                    دلخوش به اهانت قرآنید 

 

لینک مرتبط: سه شعر متعهد در محکومیت هتک قرآن کریم [لینک]